top of page

huisregels en richtlijnen

Algemeen

 • Wees tijdens de lessen altijd respectvol ten opzichte van de Taiko, docenten en andere leden.

 

Taiko & Bachi

 • Leg alsjeblieft niets op het vel van de Taiko (Bachi, papier, handdoeken, (water)flesjes, horloges, notitieblaadjes enz.). Op deze manier ga je respectvol met de Taiko om.

 • Ga ook graag niet op Bachi staan of  overheen stappen. Op deze manier ga je respectvol met de Bachi om.

 • Tijdens de les geen kauwgom of ander voedsel eten. Je kunt tijdens de pauze, of voorafgaand aan of na afloop van de les eten, maar graag niet in buurt van de Taiko.

  • Als je uit medische noodzaak tijdens de les iets moet eten of drinken, neem dan een korte pauze. Er is altijd ruimte aan de zijkant van het lokaal om even te zitten en wat te eten.

 • Voor het drummen op de Taiko mogen alleen Bachi worden gebruikt die via YTS zijn gekocht of die YTS beschikbaar stelt tijdens de lessen.

  • YTS raadt de leden aan hun eigen set Bachi te kopen. Voor meer informatie over de aankoop van je eigen Bachi kun je terecht bij een van de docenten of assistenten (tijdens de les) of een email sturen naar members@yts.nl.

 

Muzieknummers & bladmuziek

 • De bladmuziek van de muzieknummers en ritmes die tijdens de les worden uitgedeeld, mag uitsluitend tijdens de betreffende les worden gebruikt. Na afloop van de les moet de bladmuziek worden teruggeven aan de docenten. Je mag de bladmuziek wel met de hand overnemen in een eigen notitieboekje, maar uitsluitend voor eigen gebruik en oefening. Het fotokopiëren en het maken van foto's of video's of het anderszins digitaal kopiëren van bladmuziek of ritme-notaties is niet toegestaan.

 • Leden mogen de muzieknummers en ritmes die tijdens de lessen worden aangeleerd, niet voorspelen voor organisaties of individuen, of anderszins leren aan derden, behalve tijdens workshops die door YTS zijn georganiseerd en waar de docenten van YTS ook aanwezig zijn.

 • Het tijdens de lessen maken van audio- en video-opnames is niet toegestaan. Je kunt tijdens de pauze, voorafgaand aan een les of na afloop van een les foto's maken en video's opnemen.

 

Goede gewoonten tijdens de les

 

 • Zet je telefoon graag voorafgaand aan de les op stil of uit.

 • Draag tijdens de les sportkleding en -schoenen (geen spijkerbroeken, rokken, hoge hakken enz.).

 • Graag voorafgaand aan de les horloges, ringen en andere hand- en/of polssieraden af. Dit om lichamelijk letsel en schade aan de Taiko te voorkomen.

HOUSE rULES & GUIDELINES

General

 • Always respect the Taiko, teachers, and other members in class.

 

Taiko & Bachi

 • ​Putting something (Bachi, paper sheets, towels, bottles, watches, notes, etc.) on top of Taiko is not allowed. In this way, you show your respect to the Taiko.

 • Please do not step on or over Bachi. In this way, you show your respect to the Bachi.

 • Eating gum or any other kind of food during the class is not allowed. Before or after class or during the break is okay, but not to in the vicinity of the Taiko.

  • If you need to take food because of medical reasons, please step away from the Taiko shortly. You can always sit down on one of the chairs at the edge of the room.

 • Only Bachi bought through YTS or the ones provided by YTS in class can be used on the Taiko.

  • YTS highly recommends all members to obtain their own set of Bachi. You can ask the teachers or school staff members about purchasing a set (during the classes) or send an e-mail to members@yts.nl.

 

Songs & Scores

 • The scores of the songs you learn in class are solely for use during the lessons. As soon as you've finished with the scores, they must be returned to the teachers. You are allowed to copy them into your notes by hand, but solely for your own practice. Photocopying, or taking photos or videos of the scores is not allowed.

 • Members cannot play the songs and rhythms that are taught in class to organizations or individuals or teach anyone these songs, outside of a setting organized by YTS at which the YTS teachers are also present.

 • No audio or video recording is allowed during class. It is OK to take photos or videos before or after class, or during the break.

 

Classroom habits

 • Turn off your cellphone (sound) before class.

 • Please wear sports clothes and shoes during class (no jeans, skirts, high heels etc.).

 • Please take off your watch, rings or any kind of jewelry you wear on your hands and/or wrists before you start playing Taiko. This is to prevent both Taiko and you from getting hurt.

Houserules ENG
bottom of page