top of page

(NEDERLANDS)

Algemene voorwaarden Yamato Taiko School

Belangrijke informatie    

Restitutie

Betalingen voor tickets zijn niet-restitueerbaar, behalve als een les wordt geannuleerd door YTS.

 

Algemeen

 • Wees tijdens de les altijd respectvol ten opzichte van de Taiko, docenten en andere leden.

 • Voor het drummen op de Taiko mogen alleen Bachi worden gebruikt die via YTS zijn gekocht of die YTS beschikbaar stelt tijdens de lessen.

 • Het tijdens de lessen maken van audio- en video-opnames is verboden, ter bescherming van de auteursrechten van YTS.

 • Bladmuziek en andersoortig geschreven materiaal dat tijdens de lessen aan de leden wordt verstrekt, mogen in geen geval worden doorgegeven aan derden.

 • Het fotokopiëren, scannen of uploaden naar het wereldwijde web of anderszins digitaal beschikbaar maken van door YTS verstrekt materiaal is verboden, ter bescherming van de auteursrechten van YTS.

 • Leden mogen de muzieknummers en ritmes die tijdens de lessen worden aangeleerd, niet voorspelen voor organisaties of individuen, of anderszins leren aan derden, behalve tijdens workshops die door YTS zijn georganiseerd en waar de docenten van YTS ook aanwezig zijn.

 • Lestijden zijn altijd aan wijzigingen onderhevig. De docenten van YTS zijn professionele artiesten; het kan voorkomen dat ze hun artistieke/beroepsmatige werkzaamheden moeten prioriteren.

 • YTS behoudt het recht lessen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren in geval van zware weersomstandigheden of overmacht.

 

Opzeggen lidmaatschap

Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit uiterlijk één (1) maand van te voren per email door te geven via info@yts.nl.

(ENGLISH)

Yamato Taiko School Terms & Conditions

 

Important Information

Refund         

Lesson tickets are non-refundable, except if a lesson is cancelled by YTS.

 

General

 • Always respect the Taiko, teachers and other members in class.

 • Only Bachi bought through YTS or the ones provided by YTS in class are allowed to be used on the Taiko.

 • The recording of any audio or video during classes is prohibited, in order to protect YTS's copyrights.

 • Scores or any written material handed to the members by YTS must not in any circumstance be distributed to any other parties.

 • Photo copying, scanning, or uploading to the world wide web of any material is prohibited, in order to protect YTS's copyrights.

 • Members cannot play the songs and rhythms that are taught in class to organizations or individuals or teach anyone these songs, outside of a setting organized by YTS at which the YTS teachers are also present.

 • Timetables are always subject to change. YTS teachers are professional artists; it is possible they have to prioritize their artistic work.

 • YTS might cancel lessons without advance notice due to severe weather conditions or in case of superior power or act of God.

 

 

Terminating the Agreement

If you want to end your membership, you must do so with one (1) month notice through e-mail to info@yts.nl

Terms (english)
bottom of page