Precautions to prevent corona infection

 

In order to protect everyone, we have made extra rules at Yamato Taiko School. 

Some of the rules might be very difficult and annoying. Please keep in mind that above all else, we want everyone to be safe and healthy. 

 

Of course we would like nothing more than to play Taiko, shout and sing with everyone. 

However in the current situation this is just not possible. 

For now let’s be patient with our voices, and instead hit the Taiko with all our might!!

 

Please read the extra precautions below. 

Thank you. 


 

For everyone’s safety, you can NOT join the class when: 

 • You have any kind of cold symptoms (coughing, sneezing, sore throat, running nose, fever etc.) 

 • If your temperature is higher than 37.5 degrees (please make sure to often check your temperature. 

 • If the teacher has cold symptoms the class will be canceled. 

 

Before practice:

 • Do not arrive earlier than 10 minutes before class. 

 • Please use alcohol disinfection before entering the practice area. 

      *We will provide a disinfection station at the arrival area. 

 • We recommend wearing a mask when you come to class.  

 

During practice:

 • To start our classes safely, we will wear a face shield while practicing.

* Your Face Shield can be purchased on Fitmanager. (click here)

 • During practice, we will take a short break at least every 30 minutes to provide ventilation.

 • Please wash your hands frequently. 

 • Put your power into your Taiko instead of in your voice;

      No shouting and singing is allowed. 

 • Don't forget to smile!

 

After practice:

 • Please make sure to go home immediately after the cooldown and greeting.

      Make sure to leave within 10 minutes after the final greeting. 

 • Please refrain from talking too much with other participants inside the practice area.

      If you want to catch up with each other please do so outside, at a safe distance. 

 • We recommend wearing a mask when you leave. 

 

<Hygiene management>

 • After practice, we will disinfect the practice area, drums, drumsticks, etc.

 • We will make sure to disinfect in between classes as well.

 • For hygiene purposes, we kindly ask everyone from Basic 2 and Basic 3 classes to bring your own Bachi.

      * Your own Bachi are available for purchase in Fitmanager. You can also ask the teacher or email us if you         to buy them. 

 • Make sure to wash your hands often and disinfect when you enter the practice area. 

We appreciate and thank everyone in helping that our classes stay safe in these difficult times!!

 

Nederlandse versie

 

Voorzorgsmaatregelen om corona-infectie te voorkomen

 

Om iedereen zoveel mogelijk te beschermen, hebben we bij Yamato Taiko School extra regels opgesteld.

Sommige regels kunnen erg moeilijk en vervelend zijn. Houd er rekening mee dat we bovenal willen dat iedereen veilig en gezond is.

 

Natuurlijk willen we niets liever dan Taiko spelen, schreeuwen en zingen met iedereen.

In de huidige situatie is dit echter gewoon niet mogelijk.

Laten we voorlopig geduld hebben met onze stemmen, en in plaats daarvan de Taiko uit alle macht slaan!!

 

Lees de onderstaande extra voorzorgsmaatregelen goed door.

Heel erg bedankt voor je medewerking! 


 

Voor ieders veiligheid kun je niet deelnemen aan de les wanneer:

 • Je verkoudheid symptomen heeft (hoesten, niezen, keelpijn, loopneus, koorts enz.)

 • Als je temperatuur hoger is dan 37,5 graden (controleer regelmatig je temperatuur).

 • Als de leraar verkoudheidsverschijnselen heeft, wordt de les geannuleerd.

 

Voor de training:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les.

 • Gebruik alcohol desinfectie bij binnenkomst. 

   * Wij zorgen voor een desinfectie station.

 • We raden je aan een masker te dragen als je naar de les komt.

 

Tijdens de training:

 • Om onze lessen veilig te starten, dragen we tijdens het oefenen een gezichtsscherm.

   *  Het gezichtsscherm kan je via Fitmanager kopen (klik hier)

 • Tijdens de training nemen we minimaal elke 30 minuten een korte pauze voor ventilatie 

 • Was je handen regelmatig.

 • Zet je kracht in je Taiko in plaats van in je stem;

 • Schreeuwen en zingen is niet toegestaan.

 • We proberen ondanks alles toch zoveel mogelijk te lachen en plezier te hebben!

 

Na het oefenen:

 • Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk naar huis gaat na de cooldown en begroeting.

 • Zorg ervoor dat je binnen 10 minuten na de laatste begroeting vertrekt.

 • Spreek niet teveel met andere deelnemers binnen het oefenterrein.

 • Als je elkaar echt wilt spreken, doe dat graag buiten, op veilige afstand.

 • We raden aan om bij vertrek een masker te dragen.

 

<Hygiënemanagement>

 • Na het oefenen desinfecteren we het oefenterrein, drums, drumsticks, etc.

 • We zullen ook tussen de lessen door desinfecteren.

 • Om hygiënische redenen vragen we iedereen vriendelijk om vanaf Basic 2 je eigen Bachi (drumsticks) mee te nemen.

      * Je kunt je eigen Bachi kopen in Fitmanager.

 • Zorg ervoor dat u uw handen vaak wast en desinfecteert wanneer u het oefenterrein betreedt.

We willen iedereen heel erg bedankt die mee helpt om onze lessen veilig te houden. 

 

YAMATO

TAIKO SCHOOL

SHORTCUTS

CONTACT US
LESSON LOCATIONS

Headquarters

Den Haag

Mooof

Binckhorstlaan 135

2516 BA Den Haag

Utrecht

Muziekhuis Utrecht

Loevenhoutsedijk 301

3552 XE Utrecht

Amsterdam

Q-factory

Atlantisplein 1

1093 NE Amsterdam

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

About us

 

Contact us

YAMATO 

FAQ (coming soon!)

© Knock on Entertainment 2017

Picture of Asuka-mura, the birthplace of Yamato